Сахар УкраиныНОВОСТИ  
2001-12-21Итоговый документукраинско-российского экономического форума 13-14 декабря 2001 г . в г.Харькове
Итоговый документукраинско-российского экономического форума 13-14 декабря 2001 г . в г.Харькове

Итоговый документукраинско-российского экономического форума 13-14 декабря 2001 г . в г.Харькове

Ми, учасники українсько-російського економічного Форуму, зазначаємо, що його проведення на такому високому рівні, яке збігається з десятиріччям незалежного існування наших держав, створило особливо сприятливі можливості для того, щоб всебічно обговорити підсумки їх економічної еволюції, винести з неї необхідні уроки, і на початку нового століття зосередити увагу на ключових питаннях українсько-російського економічного співробітництва в контексті вироблення стратегії соціально-економічного розвитку наших країн.
Учасники Форуму констатують, що тісний взаємозвязок і взаємообумовленість економік України і Росії має обєктивний характер як з точки зору спільності проблем ринкової трансформації та інтеграції у світову економіку, так і з точки зору досягнення найбільшого соціально-економічного ефекту при спільному і скоординованому використанні ресурсів наших країн.
Ми виходимо з того, що виробничий і науково-технічний потенціал України і Росії, який історично створювався спільними зусиллями наших народів, при розумному використанні ринкових механізмів і скоординованих діях здатний забезпечити необхідний рівень самодостатності для радикального оновлення власної індустріальної і аграрної бази розвитку, і, тим самим, одночасно створити найбільш сприятливі умови для широкомасштабного залучення зовнішніх інвестицій з метою якнайшвидшої рівноправної інтеграції у світову економіку, всебічного розвитку сучасного постіндустріального економічного укладу й на цій основі - зближення якості життя наших громадян з рівнем високорозвинених країн.
Учасники Форуму із задоволенням констатують, що останніми роками тенденція розвитку українсько-російського економічного співробітництва проявляється все більш чітко як на міжурядовому і на міжрегіональному рівнях, так і на рівні прямої взаємодії та здійснення спільних проектів підприємствами і організаціями наших країн.
Істотний внесок у розвиток цих процесів зробив цей Форум, у ході якого намічено до реалізації спільні великомасштабні проекти, що стосуються практично всіх галузей народного господарства України і Росії.
Розглянуті на Форумі й прийняті до реалізації конкретні великі проекти українсько-російського економічного співробітництва концентруються в таких найважливіших напрямах спільної діяльності.

1.Промисловість, транспорт і звязок: Найбільш значущими проектами визначено такі:
- проведення шеф-монтажних і пускових робіт турбіни 1000 МВт на блоці №1 Ростовської АЕС;
- участь Новокраматорського машинобудівного заводу в реконструкції і технічному переозброєнні металургійних підприємств Росії;
- проект з відновлення спільного виробництва гусеничних і колісних тракторів, а також фронтальних навантажувачів ВАТ Харківський тракторний завод з двигунами ВАТ КамАЗ у Республіці Татарстан;
- проект зі створення виробництв для модернізації діючих та будівництва нових заводів у Росії і Україні з випуску свинцево-кислотних, лужних та інших акумуляторів для всіх видів транспорту, військової техніки, систем звязку і телекомунікацій, атомних електростанцій і екологічно чистого процесу їх утилізації на ЗАТ Північно-західний свинцевий завод;
- програма виробничої кооперації з метою оновлення парку пасажирських вагонів шляхом створення спільного підприємства між Міністерством шляхів Росії і Південною промислово-інвестиційною групою України;
- спільні проекти з модернізації та розвитку телекомунікаційних мереж України і Росії;
- проект створення в Україні українсько-російського виробництва прискорювальних комплексів для медичних цілей, митного, інспекційного контролю;
- проект про створення транснаціональної корпорації лакофарбової промисловості Укрросхім;
- проект з реконструкції виробництва кальцинованої соди на ВАТ Сода, Башкортостан, за участю харківського підприємства НІОХІМ;
- проект створення спільного підприємства між ВАТ Акціонерна компанія СВЕМА, м. Шостка, і ЗАТ ФОМОС.

2.Паливно-енергетичний комплекс: Найбільш значущими є:

- спільне будівництво нових і реконструкція діючих атомних, теплових та гідроелектростанцій на території України і Російської Федерації;
- тісна кооперація в галузі розробки нових турбін різних класів, виробництва устаткування, запасних частин і комплектуючих для потреб діючих електричних станцій та розвитку електроенергетики України і Російської Федерації;
- спільні проекти із здійснення експорту продукції та послуг, а також проекти спільного будівництва обєктів паливно-енергетичного комплексу в третіх країнах;
- участь підприємств України і Росії у спільних проектах з відтворення магістральних ліній електропередачі, створення спільних підприємств у галузі електроенергетики;
- спільні проекти з комплексного освоєння нафтових і газових родовищ Ямало-Ненецького автономного округу;
- розробка і організація спільного виробництва нового гірничошахтного устаткування для високоекономічного та безпечного видобутку вугілля на шахтах України і Російської Федерації.

3.Оборонно-промисловий комплекс:
Сторони домовилися підготувати відповідну міжурядову угоду про проведення спільних робіт з розробки, модернізації радіоелектронного обладнання для бойових літаків та вертольотів і порядок організації виробництва.
На прохання української сторони, рекомендовано розглянути можливість поновлення співробітництва щодо створення зразків техніки для систем ППО, ПРС, ПРО, ККП, ремонту, подальшого збереження і ведення архіву оригіналів в інтересах російської сторони і поновлення спільних робіт з виробництва РЛС Волга.
Учасники круглого столу підтвердили зацікавленість у підписанні в першому кварталі 2002 року міжурядової угоди про порядок взаємодії при здійсненні експорту продукції, робіт і послуг військового призначення в треті країни, а також запропонували здійснити комплекс узгоджених заходів щодо повної реалізації міжурядової угоди про порядок взаємних поставок озброєння і військової техніки, комплектуючих виробів і запасних частин, організації ремонту і надання послуг військового призначення від 08.02.95.
Учасники Форуму звернулися до урядів сторін ухвалити в першому півріччі 2002 року відповідне рішення, яке фіксуватиме конкретні економічні умови реалізації пріоритетних програм співробітництва, з наданням учасникам такого співробітництва пільгового оподаткування, спрощеного порядку митного оформлення, спеціального порядку здійснення розрахунків в іноземній валюті.
Учасники запропонували забезпечити рівні умови участі підприємств і організацій оборонного комплексу України і Російської Федерації, в тому числі, на конкурсній основі, при реалізації спільних програм за пріоритетними напрямами співробітництва, а також внести в першому кварталі 2002 року конкретні пропозиції щодо забезпечення з боку розробників і виробників технічного супроводу виробництва, сервісного обслуговування, підтримання льотної придатності й модернізації авіаційної техніки, в тому числі спеціального призначення, на основі прямих договорів між підприємствами і організаціями сторін.
Сторони домовилися розглянути питання про закупівлю на Дніпропетровському машинобудівному заводі ЗВП і комплектуючих виробів для підтримання обєктів РКО Російської Федерації в технічно справному стані.

4.Агропромисловий комплекс:
Найбільш значущими проектами визначено:
- розроблення концепції та вироблення спільної стратегії формування ринку цукру, використання потенціалу та інфраструктури цукрового комплексу України і Російської Федерації для досягнення технологічної і продовольчої незалежності у забезпеченні цукром обох країн;
- забезпечення сільськогосподарських виробників України і Російської Федерації насіннєвим фондом високих репродукцій;
- організація сервісного обслуговування сільськогосподарської техніки харківського виробництва;
- спільне виробництво і сервісне обслуговування млинного устаткування;
- спільне виробництво засобів хімічного захисту рослин;
- розширення торговельно-економічного і науково-технічного співробітництва в галузі рослинництва, тваринництва та переробної промисловості;
- реалізація проектів спільних розробок з ремонтно-технологічного, діагностичного устаткування, складання і модернізації двигунів.

5. Банківсько-фінансова та інвестиційна сфера:
З метою подальшого нарощування обсягів двосторонньої торгівлі між резидентами двох країн, просити Кабінет Міністрів України і Уряд Російської Федерації надати необхідну консультативну допомогу в розробці механізму надання гарантій для експорту машинобудівної продукції, електроніки та іншої технологічно складної та унікальної продукції.
З метою підвищення економічної безпеки, стимулювання і захисту експорту та збільшення товарообороту між Україною і Російською Федерацією, розглянути можливі механізми страхування експортних кредитів за участю страхових компаній України і Росії.
Підтримати пропозицію Державної інвестиційної корпорації (Росія) щодо створення механізму взаємного інвестування, акціонування і реструктуризації підприємств шляхом створення інформаційно-консалтингової інфраструктури для інвесторів, які цікавляться перспективами вкладання коштів в інвестиційні проекти Росії й України.
З метою подальшого поглиблення інтеграційних процесів економічного розвитку України і Російської Федерації, активізувати роботу з створення транснаціональних українсько-російських фінансово-промислових груп.
Для поліпшення інвестиційного клімату і сприяння припливу іноземних інвестицій, доцільно провести комплекс інформаційно-розяснювальних заходів з освітлення позитивного російського досвіду:
- у сфері залучення внутрішніх та іноземних інвестицій, створення сприятливих умов для інвесторів на центральному і регіональному рівнях;
- розвитку довгострокових інструментів кредитування та інвестування пріоритетних напрямів економічного розвитку;
- забезпечення виконання зобовязань перед інвесторами, у тому числі, засобами іпотеки, факторингу, використання комунального майна як інструмента поруки, гарантії або застави;
- використання можливостей державної підтримки і подальшого розвитку пріоритетних напрямів економічної діяльності у рамках спеціальних (вільних) економічних зон і спеціальних інвестиційних режимів на територіях пріоритетного розвитку в Росії і на Україні, в тому числі - науково-промислового комплексу на території міста Харкова.

6. Міжрегіональне співробітництво: Найзначнішими є:
- ініціювання міжурядової угоди України і Російської Федерації з експерименту щодо радикального спрощення митного прикордонного режиму між Харківською (Україна) і Бєлгородською (Російська Федерація) областями;
- ініціювання екологічної програми з охорони і використання водного басейну річки Сіверський Донець;
- розвиток всебічних взаємовигідних відносин між регіонами України і регіонами Російської Федерації;
- рекомендації відповідним міністерствам і відомствам України і РФ провести консультації з питання недзеркальності схеми стягування ПДВ, у тому числі, можливості вексельного відстрочення сплати ПДВ, і підписати відповідну угоду про порядок і механізм стягування непрямих податків.
Учасники Форуму оцінюють ці та інші програми українсько-російського економічного співробітництва як помітні кроки у бік відновлення життєво важливих економічних звязків між Україною і Російською Федерацією і розвитку внутрішніх ринків двох країн.
Ключовими сферами такого співробітництва, обумовленими як безпосередніми інтересами соціально-економічного розвитку наших країн, так і їх місцем в якісно новій геополітичній і геоекономічній ситуації на Євро-Азіатському континенті та у світі, учасники Форуму вважають:
а) відновлення і розвиток на новому рівні енергетичного комплексу, включаючи відновлення єдиної електроенергетичної системи, створення організаційно-економічних механізмів скоординованого комплексного використання первинних паливно-енергетичних ресурсів і генеруючих потужностей, і на цій основі - радикальне оздоровлення сфери енергопостачання народного господарства в обох країнах;
б) ініціювання, спираючись на сукупний енергетичний потенціал наших країн, створення і послідовного розвитку трансконтинентальної Євро-Азіатської енергетичної системи, маючи на увазі перетікання електроенергії Росія-Україна-Центральна і Західна Європа з широкомасштабним залученням іноземних капіталів і з раціональним заміщенням експорту первинного палива експортом електроенергії, що виробляється на його основі;
в) відновлення і всебічний комплексний розвиток обєднаних транспортних систем, які забезпечуватимуть надійне і економічно найраціональніше транспортне обслуговування народного господарства України і Російської Федерації та їх раціональне з’єднання з європейськими і світовими транспортними комунікаціями;
г) відновлення і розвиток на якісно новій технічній і організаційно-економічній основі загальних інформаційних і телекомунікаційних систем, включаючи як традиційні, так і електронні системи єдиного поштового звязку;
д) відновлення і розвиток на основі взаємоузгодженої науково-технічної і промислової політики всебічного науково-технічного співробітництва, ефективної системи реалізації науково-дослідних і проектно-конструкторських розробок, включаючи спільну участь у міжнародних проектах і спільні розробки для третіх країн.
З метою всемірного сприяння зміцненню всебічного українсько-російського співробітництва в інтересах якнайшвидшого соціально-економічного розвитку наших країн у бік загальноєвропейської інтеграції, учасники Форуму пропонують:

1.Вважати доцільним щорічне (чергове на території кожної з сторін) проведення двосторонніх економічних форумів під егідою президентів і урядів України і Російської Федерації за участю провідних економістів, політичних і ділових кіл обох держав.
2.Ініціювати створення українсько-російських журналів, газет і каналів радіо- і телемовлення для всебічного висвітлення проблем соціально-економічного розвитку наших країн і орієнтирів їх зовнішньої і зовнішньоекономічної політики у контексті поглиблення українсько-російського співробітництва.
3.Ініціювати створення у м. Харкові Українсько-російського університету з практикою запрошення провідних спеціалістів обох сторін.
Учасники Форуму переконані у тому, що спільна діяльність політичних, ділових, наукових і культурних кіл України і Російської Федерації дасть можливість й надалі зміцнювати всебічні дружні відносини між нашими суверенними державами на благо їх народів.

Итоговый документукраинско-российского экономического форума 13-14 декабря 2001 г . в г.Харькове
Итоговый документукраинско-российского экономического форума 13-14 декабря 2001 г . в г.Харькове
На ту же тему:
Итоговый документукраинско-российского экономического форума 13-14 декабря 2001 г . в г.Харькове